Gewoon even met de Drone verzoekje.

Ik kreeg een reactie op mijn drone filmpje bij  Heartbreak Hotel, Johan de Jong vroeg zich af of ik ook recenter beelden had gemaakt van dit gebied waar Staatsbosbeheer recent  werkzaamheden uit heeft gevoerd in verband met de begroeiing daar. Johan zit bij de vogelwacht en uit een chat tussen ons bleek dat ze niet op de hoogte waren van deze werkzaamheden.

Vrijdag 16 oktober was het mooi weer en ben ik een kijkje gaan nemen op deze plek met mijn DJI Mavic-mini om deze plek van boven af in beeld te brengen. Johan heeft een korte samenvatting geschreven (onder de video)

Staatsbosbeheer voert in opdracht van de Provincie Fryslân in het gebied achter de duinen rond Paal 18 plagwerkzaamheden tegen de stikstofinvloed in de duinen uit. Tijdens de werkzaamheden, die bijdragen aan de opgestelde natuurdoelen door de provincie en SBB, is te weinig rekening gehouden met het broedgebied van o.a. de kievit . Er werden daar afgelopen seizoen door de Vogelwacht 23 nesten van de kievit geregistreerd. Staatsbosbeheer gaf aan blij verrast en trots, maar niet op de hoogte te zijn over het groot aantal broedgevallen in het gebied nabij Paal 18 en op diverse andere plekken op het eiland. Vanaf nu is de Vogelwacht in beeld en zal men benaderd worden bij het maken van plannen op plekken waar kieviten en andere vogelsoorten broeden. Indien de terreinomstandigheden het toelaten (niet te nat), gaat Staatsbosbeheer maaien in de maand november achter de duinen ter hoogte van Paal 18 met als doel om meer geschikt broedgebied voor onder andere de kievit te creëren, dit ter compensatie voor het onlangs geplagde land.
Johan de Jong

Meer info op de site van vogelwacht Terschelling