Bunkers Formerum Terschelling

Beste Lezer:

 

Op deze pagina wil ik informatie en foto’s verzamelen over de bunkers bij Formerum aan zee.(Marjotstelling)  Heb je een zinvolle of mooie toevoeging? mail hem dan naar info@gromet.nl met datum en naam zodat de eer gaat naar diegene die het toekomt.

Helemaal onderaan een verzameling links en documenten over de Margot/Marjot stelling

 

2022-03-15 01 Germen de Groot
2022-03-15 02 Germen de Groot
2022-03-15 03 Germen de Groot
2022-03-15 04 Germen de Groot
De bunkers bij Formerum.
  • Voeg je antwoord toe
2022-03-15 05 Germen de Groot
2022-03-15 06 Germen de Groot
19-12-2021 Gromet

29-08-2002 Klaas de Beer
29-8-2002 Klaas de Beer
29-08-2002 Klaas de Beer
29-08-2002 Klaas de Beer
04-05-1993 Klaas de Beer
27-05-1992 Klaas de Beer
1950-1960 Henk H. Dijkstra
Meer informatie over de Margotst Stelling

Raadscommissievergadering 29-11-23 Ontwerp Bestemmingsplan herontwikkeling Margotstelling

Door de initiatiefnemer is een concept ontwerp bestemmingsplan ingediend dat ziet op de herinrichting van de Margotstelling, gelegen in het duingebied tussen Midsland aan Zee en Formerum aan Zee.
In de huidige situatie zijn enkele bunkers al tijden in gebruik als recreatieverblijf en zijn ook als zodanig bestemd. De initiatiefnemer wil ook een deel van andere bunkers gaan gebruiken als recreatieverblijf. Deze laatstgenoemde bunkers maken onderdeel uit van de bestemming “natuur”. Het gebruik van deze bunkers als recreatieverblijf is in strijd met de regels voor de bestemming “natuur” zoals opgenomen in de geldende beheersverordening. Behalve de realisatie van recreatieverblijven worden ook wandelpaden en loopgraven hersteld.
In dit raadsvoorstel worden argumenten (motivatie) voor en tegen de plannen in beeld gebracht op grond waarvan een belangenafweging (conclusie) is gemaakt met als grondslag een goede ruimtelijke ordening.

Gevraagd raadsbesluit:
– op grond van artikel 3.9, lid 1 en 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening
– wegens strijd met een goede ruimtelijke ordening
– de vaststelling van het Bestemmingsplan herontwikkeling Margotstelling (versie ontwerp 9 juni 2022) te weigeren.

Het merendeel was voor de weigering.

a.a Commissieadvies Ontwerp Bestemmingsplan herontwikkeling Margotstelling

Bunkersterschelling.nl (stichting bunkerbehoud)

Stelling Margot.
Deze ligt tussen Midsland en Formerum aan zee. Deze werd bemand door de Kriegsmarine en was bestemd voor aanvallen uit zee. Hiertoe stonden er o.a. twee Wurzburg radars opgesteld en er liepen twee zware kabels de zee in waarmee men motorengeruis kon opvangen. Deze stelling bestond uit ca. 75 bunkers. Het bijzondere van deze stelling is dat er nog een aantal prachtig gemetselde loopgraven aanwezig zijn.

Google reviews
Bram van de Vossenberg
Bunkerinfo.NL

Op deze website vind je veel informatie over bunkers in Nederland. ook over de Margotstelling.
Marjotstelling op BUNKERINFO

Marijke Beek Cultuurhistorie

Eind 2020 heeft Marijke Beek cultuurhistorie in opdracht van Erwin Miedema (MXL vastgoed) een Erfgoedadvies opgesteld over de Marjotstelling op Terschelling.
Onderzoek 1
Onderzoek 2

klik op de bovenstaande link,kijk hier vooral naar de advies PDF onder aan de pagina